641 Arens, Dr. H.J.A.C. (1908) 1934 - 1994


Hoofdcategorie 11 Families en personen
Archiefvormer Arens, Dr. H.J.A.C. (1914-2005)
Periode (1908) 1934 - 1994
Omvang 5,375 m.
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording 2010
Verwerving Bruikleen 1999, per 9 oktober 2022 schenking.
Aanvullingen In 2002 kreeg het Regionaal Archief Nijmegen een aanvulling, bestaande uit 2 brieven uit 1967-1968, alsmede documenten uit de periode 1934-1935, waarvan een deel de gevolgen toont van de brand van het familiehuis Oude Stadsgracht 51, gesticht door terugtrekkende Duitse troepen (AW 94.016). In 2010 zijn de in 2002 geacquireerde brieven beschreven in inventarisnummer 127 en zijn de overige documenten toegevoegd aan inventarisnummer 108.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 641 Arens, Dr. H.J.A.C. (1908) 1934 - 1994, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".