50 Maarten Trompschool Nijmegen 1946 - 1975


Hoofdcategorie 16 Onderwijs en wetenschap
Subcategorie 16.1 Basisonderwijs
Archiefvormer Maarten Trompschool Nijmegen (1946-1975)
Periode 1946 - 1975
Omvang 0,875 m.
Openbaarheid Deels openbaar
Verantwoording R. van Son (1990)
Verwerving Het archief van de Maarten Trompschool werd in 1975 overgedragen aan de gemeente Nijmegen (1).

(1) Archief van het Gemeentearchief, jaarverslag over 1975
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 50 Maarten Trompschool Nijmegen 1946 - 1975, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".