186 Arme-Kinder-Huis (1483) 1639 - 1811 (1825)


Hoofdcategorie 14 Welzijn en maatschappelijke zorg
Subcategorie 14.2 Jeugdzorg
Archiefvormer Arme-Kinder-Huis (1639-1811)
Plaats Nijmegen, Hessenberg B130 (1639-1811)
Periode (1483) 1639 - 1811 (1825)
Bereik en inhoud Het oudste stuk in het archief is een retroactum uit 1483. Het is dus bijna anderhalve eeuw ouder dan het Arme-Kinder-Huis dat in 1639 werd opgericht. De achtergrond van dit verschil is dat aan eigendomsbewijzen zogenaamde retroacta werden toegevoegd, waarmee de eigendomsgeschiedenis was vastgelegd.
Het archief bevat vooral jaarrekeningen, overzichten van de eigendommen van het Arme-Kinder-Huis en eigendomsbewijzen; voorts verslagen van vergaderingen van de provisoren en stukken betreffende de weeskinderen.
Het archief is van belang voor de geschiedenis van Nijmegen in de zeventiende en achttiende eeuw, met name voor
- de geschiedenis van de wezenzorg en van de jeugdzorg in het algemeen;
- de sociale geschiedenis van Nijmegen;
- de geschiedenis van huizen en straten;
- de agrarische geschiedenis van het Rijk van Nijmegen, met nadruk op de Ooijpolder en de omgeving van Hatert en Neerbosch;
- de verhouding tussen de religies;
- het financieel beleid van een instelling van weldadigheid.
Openbaarheid Openbaar
Omvang 4,6250 m.
Toegang Inventaris van het Arme-Kinder-Huis te Nijmegen, (1483) 1639 - 1811 (1825)
Auteur: Rob Wolf
Plaats: Nijmegen