815 Gemeenten Druten, Puiflijk, Afferden en Deest 1810 - 1983


Archiefvormer
Geautoriseerde naamGemeente Druten (1818-1983)
Andere namenSchoutambt Druten (1818-1825)
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingOverheid
Datering1818-1983
PlaatsDruten
RechtsvormGemeente
 Zie uitgebreide beschrijving in Kennisbank Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Voorganger(s)Gemeente Afferden en Deest
Gemeente Druten (1810-1817)
Gemeente Puiflijk
Opvolger(s)Gemeente Druten (1984-)
Archiefvormer
Geautoriseerde naamGemeente Afferden en Deest
Andere namenMairie d'Afferden et Deest (1810-1813)
Commune d'Afferden et Deest (1810-1813)
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingOverheid
Datering1810-1817
PlaatsAfferden
RechtsvormGemeente
 Zie uitgebreide beschrijving in Kennisbank Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Voorganger(s)Dorpsbestuur Deest
Dorpsbestuur Afferden
Opvolger(s)Gemeente Druten (1818-1983)
Archiefvormer
Geautoriseerde naamGemeente Druten (1810-1817)
Andere namenCommune de Druten (1810-1813)
Mairie de Druten (1810-1813)
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingOverheid
Datering1810-1817
PlaatsDruten
RechtsvormGemeente
 Zie uitgebreide beschrijving in Kennisbank Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Voorganger(s)Dorpsbestuur Druten
Opvolger(s)Gemeente Druten (1818-1983)
Archiefvormer
Geautoriseerde naamGemeente Puiflijk
Andere namenCommune de Puiffelijk (1810-1813)
Mairie de Puiffelijk (1810-1813)
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingOverheid
Datering1810-1817
PlaatsPuiflijk
RechtsvormGemeente
 Zie uitgebreide beschrijving in Kennisbank Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Voorganger(s)Dorpsbestuur Puiflijk
Opvolger(s)Gemeente Druten (1818-1983)
Geschiedenis van het archiefHet gemeentebestuur van Druten vergaderde tot 1841 in plaatselijke herbergen. In dat jaar werd een deel van het verbouwde Ambtshuis van het polderdistrict Maas en Waal als gemeentehuis in gebruik genomen. Het gemeentebestuur deelde het pand met het bestuur van het polderdistrict en, tot 1933, ook met het kantongerecht. Na het vertrek van het polderbestuur in 1961 beschikte de gemeente over het hele pand. Dit bleef zo tot 1969, toen het nieuwe gemeentehuis aan de Heuvel werd geopend. (1)

Volgens het gemeenteverslag over 1851 werd het archief 'geregeld bewaard in de daarvoor bestemde localen in het Ambtshuis'. Het gemeenteverslag van 1881 vermeldt: 'De archieven verkeeren in goeden staat, worden geregeld bijgehouden en bewaard ten gemeentehuize in de daarvoor bestemde kasten. (2)
De provinciale archiefinspecteur uitte in 1926 zijn tevredenheid over de archiefkamer en de werkzaamheden die werden verricht om het archief beter te ordenen. (3)

Daarna veranderde de situatie. In het inspectieverslag van tien jaar later is er sprake van dat alleen de bouw van een nieuw gemeentehuis afdoende verbetering zou kunnen brengen in de wijze van bewaring van het archief. (4) De problemen rond de berging van het archief zullen waarschijnlijk veroorzaakt zijn door het ruimtegebrek in het Ambtshuis, ontstaan door de in de vooroorlogse jaren steeds meer uitdijende bestuursapparaten van de gemeente en dijkstoel. Pas na de ingebruikneming van het nieuwe gemeentehuis aan de Heuvel in 1969 constateerde de archiefinspecteur met voldoening 'dat de gemeente thans beschikt over een goed ingerichte ruimte welke voor een groot aantal jaren voldoende berggelegenheid biedt'.(5)

1) Dobbelsteen, Gemeentehuizen: Druten, p. 80 - 82.
2) Archief gemeente Druten, inv. nrs. 215 en 331.
3) Verslag Provinciale Archiefinspectie over 1926.
4) Verslag Provinciale Archiefinspectie over 1936 en 1938.
5) Verslag Provinciale Archiefinspectie over 1970.