136 Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, afdeling Nijmegen en Omgeving 1886 - 1983


Hoofdcategorie 15 Gezondheidszorg
Subcategorie 15.1 Medische instellingen
Archiefvormer Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, afdeling Nijmegen en Omgeving (1886-1983)
Plaats Nijmegen
Periode 1886 - 1983
Aantekeningen In 1960 hield L.J. Rogier een lezing voor de Afdeling Nijmegen en later een voor Numaga over "de geschiedenis van de beoefening der geneeskunde te Nijmegen". Hij gebruikte hiervoor archivalia uit het archief van "de Plaatselijke Commissie van geneeskundig toevoorzicht" en uit het archief van "het leesgezelschap Hinc fructus carpit Apollo". Voor het grootste deel echter putte hij zijn kennis uit de literatuur. In 1961 hield J.A.M.J. Enneking bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de afdeling Nijmegen een herdenkingsrede, die hij baseerde op de tekst van Rogier, die inmiddels ook gepubliceerd was in het tijdschrift "Numaga". Enneking zegt dat hij ook gegevens uit het archief van de afdeling heeft gehaald, wat hij mede te danken heeft "aan de dochter van een Uwer oud-bestuursleden, die hem op zijn tocht heeft begeleid en voor verdere ordening van Uw archief nog belangrijk werk voor U zal kunnen en willen doen". Hij heeft, zoals uit zijn rede blijkt, o.a. de oudere notulenboeken gezien. 25 jaar later in 1986 schrijft D. de Moulin bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan dat "vooral het ontbreken van de notulenboeken uit de periode 1886 - 1941 als hinderlijk werd ervaren".
Openbaarheid Openbaar
Omvang 3,875 m.
Toegang Plaatsingslijst van het archief van de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, afdeling Nijmegen en Omgeving, 1886-1983
Auteur: Mol, T.
Plaats: Nijmegen
Jaar: 1987

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie