757 Gemeente Overasselt 1699 - 1980


Hoofdcategorie 1 Openbaar bestuur
Subcategorie 1.1 Bestuursinstellingen
Bereik en inhoud De kern van het archief wordt gevormd door een groot aantal series: akten, ingekomen en minuten van uitgaande stukken, agenda's, notulen en brievenboeken en stukken van financiële aard als begrotingen, grootboeken, kasboeken, rekeningen en mandaten. Daarnaast bestaat het archief uit een vrij groot aantal losse stukken, waarin geen oorspronkelijke ordening te
herkennen viel.
De serie bouwvergunningen begint in 1907 en eindigt in 1981 en vormt een zeer omvangrijk geheel.
Archiefvormer Gemeente Overasselt (1923-1980) (1923-1980)
Gemeente Overasselt (1810-1923) (1810-1923)
Plaats Overasselt, Hoogstraat 7 (1923-1980)
Overasselt (1810-1923)
Periode 1699 - 1980
Aantekeningen Het archief van het Algemeen of Burgerlijk Armbestuur van Nederasselt is als gedeponeerd archief aangetroffen bij de archieven van de gemeente Overasselt, 1699 - 1980 (archiefnummer 757).
Over de lotgevallen van de archieven van de Algemene of Burgerlijke Armbesturen van Over- en Nederasselt is weinig bekend. Het is ook niet duidelijk of deze archieven bij de secretarissen van deze Armbesturen thuis of ter gemeentesecretarie werden bewaard.

De in het archief aanwezige stukken van vóór circa 1811 zijn tijdens de inventarisatie op microfilm overgenomen door het gemeentearchief van Nijmegen.
Openbaarheid Deels openbaar
Omvang 69,408 m.
Verantwoording L. Jansen, R. Jegen, B. Schaart, W. Mastenbroek (2001)
Toegang Inventaris van de archieven van de gemeente Overasselt, 1699 - 1980