328 Familie Noorduijn [circa 1785] - 2000


Hoofdcategorie 11 Families en personen
Archiefvormer Familie Noorduijn (1718)
Periode [circa 1785] - 2000
Bereik en inhoud Het archief geeft een overzicht over een tijdvlak van 300 jaar en over een geslacht waarvan vele leden een leiddinggevende functie hebben bekleed en een positieve bijdrage leverden tot opbouw en algemeen welzijn.

Het betreft een verzameling van boeken en tijdschriften geschreven door of over Noorduijn's, van geboorte-, huwelijks- en overlijdensberichten, necrologieën, paspoorten en legitimatiebewijzen, portretten en foto's, van enkele brieven, advertenties, handtekeningen, lidmaatschapsbewijzen, getuigschriften, proefschriften, fotocopieën van acten of andere stukken, enkele menu's, krantenartikelen en vodjes papier, alles de Noorduijn's betreffende; ook enkele stukken die niet direct de familie raken: zo bijvoorbeeld de verordeningen over de geneeskundige dienst die dateren uit de tijd dat doctor Claas Noorduijn Stadsgeneesheer was te Nijmegen (1853 - 1882), een noodformularium medicamentorum en andere stukken van tijdens de tweede wereldoorlog, afkomstig van dokter Gijsbertus Noorduijn, enz. enz.
Omvang 2,375 m.
Aantekeningen Het archief is ingeschreven bij het Centraal Register van Familie Archieven, Alexander Numankade 201 te Utrecht, onder nummer 770
Openbaarheid Deels openbaar
Verantwoording J.T.Th. Noorduijn (1979) te Haarlem
Verwerving Schenking 1988 en 2002
Aanvullingen 2015
Selectie Het portrettenalbum van de familie Noorduijn is ondergebracht bij het Iconografisch Bureau, Nassaulaan 18 te 's Gravenhage
Publicaties Het sluit aan bij de begin 1972 verschenen uitvoerige genealogie van de familie Noorduijn, waarin ook uittreksels van archiefstukken zijn opgenomen en waarin herhaaldelijk naar verschillende archiefstukken wordt verwezen
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 328 Familie Noorduijn [circa 1785] - 2000, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".