328 Familie Noorduijn [circa 1785] - 2000


Hoofdcategorie 11 Families en personen
Bereik en inhoud Het archief geeft een overzicht over een tijdvlak van 300 jaar en over een geslacht waarvan vele leden een leiddinggevende functie hebben bekleed en een positieve bijdrage leverden tot opbouw en algemeen welzijn.

Het omvat geen documenten met historische waarde, maar is een verzameling van boeken en tijdschriften geschreven door of over Noorduijn's, van geboorte-, huwelijks- en overlijdensberichten, necrologieën, paspoorten en legitimatiebewijzen, portretten en foto's, van enkele brieven, advertenties, handtekeningen, lidmaatschapsbewijzen, getuigschriften, proefschriften, fotocopieën van acten of andere stukken, enkele menu's, krantenartikelen en vodjes papier, alles de Noorduijn's betreffende; ook enkele stukken die niet direct de familie raken: zo bijvoorbeeld de verordeningen over de geneeskundige dienst die dateren uit de tijd dat doctor Claas Noorduijn Stadsgeneesheer was te Nijmegen (1853 - 1882), een noodformularium medicamentorum en andere stukken van tijdens de tweede wereldoorlog, afkomstig van dokter Gijsbertus Noorduijn, enz. enz.
Archiefvormer Familie Noorduijn (1718)
Plaats Nijmegen
Periode [circa 1785] - 2000
Aantekeningen Het archief is ingeschreven bij het Centraal Register van Familie Archieven, Alexander Numankade 201 te Utrecht, onder nummer 770
Openbaarheid Deels openbaar
Omvang 2,375 m.
Verantwoording J.T.Th. Noorduijn (1979) te Haarlem
Toegang Inventaris van het archief van de familie Noorduijn, [circa 1785] 1785 - 2000