974 Klooster van de heilige Maria Magdalena (1248) 1250 - 1562


Hoofdcategorie 18 Religie en levensbeschouwing
Subcategorie 18.1 Katholicisme
Bereik en inhoud Het gaat om een afgebakend gedeelte van het oorspronkelijke archief: 159 zogenaamde charters (perkamenten oorkonden, ter bekrachtiging voorzien van een of meer zegels of een notarieel signet) uit de periode 1250-1562, die vooral betrekking hebben op de rechten en bezittingen van het klooster in en buiten de stad. In de meeste gevallen gaat het om schepenbrieven, opgemaakt door leden van de Nijmeegse schepenbank, uit de dertiende tot en met de zestiende eeuw. Een twintigtal charters, veelal uit de dertiende en veertiende eeuw, is opgemaakt door andere partijen, onder wie de aartsbisschop van Keulen en de graaf van Gelre. Andersoortige stukken, zoals registers en rekeningen, ontbreken geheel.
Archiefvormer Klooster van de heilige Maria Magdalena (1228-1593)
Plaats Nijmegen, Nonnenstraat (1228-1593)
Periode (1248) 1250 - 1562
Openbaarheid Openbaar
Omvang 6,25 m.
Verantwoording Govert Boomsma (2008), Rob Camps (2018)
Toegang Inventaris van het archief van het Klooster van de heilige Maria Magdalena te Nijmegen, (1248) 1250 - 1562