974 Klooster van de heilige Maria Magdalena 1250 - 1562


VerwervingIngebruikgeving 2008
OrdeningIn 1880-1881 inventariseerde Willibrord Hoevenaars, voorheen prior en nu archivaris van de abdij, de inhoud van de archiefkist op de zolder van Slotje in Heeswijk. Zijn archiefinventaris, opgesteld in het Latijn, is ingedeeld in ‘classes’ (klassen). De charters van klooster Maria Magdalena zijn terug te vinden in ‘classis XVII: moniales Neomagenses’. Hoevenaars besteedde nauwelijks aandacht aan de Nijmeegse schepenbrieven, waarvan hij het merendeel niet afzonderlijk beschreef. De veelal oudere charters afkomstig van andere partijen, zoals de aartsbisschop van Keulen en de graaf van Gelre, beschouwde hij als ‘stellig precieuser’. Deze zijn in zijn inventaris dan ook uitvoeriger beschreven. In 1939 verscheen er een voorlopige regestenlijst met uitgebreide beschrijvingen van alle charters, samengesteld door Kees Kokke, destijds als vrijwilliger verbonden aan het Gemeentearchief Nijmegen. In 1984 werden de vijftien oudste charters minutieus uitgegeven door Ed Harenberg en Menno Polak in het ‘Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326’. In de tweede helft van de twintigste eeuw corrigeerden Huub Heijman en Huub van Bavel, archivarissen van de abdij van Berne, een aantal van Kokkes regesten; hun medebroeder Gregorius van der Velden maakte voorlopige transcripties (afschriften in modern schrift) van de charters. In 2007-2008 voorzagen de mediëviste Geertrui van Synghel en archivaris Govert Boomsma elk charter van een definitieve transcriptie, een regest en een korte beschrijving, die samen met de foto’s op de website van het Regionaal Archief werden gepubliceerd. Sindsdien kan elke belangstellende het gehele archief online raadplegen.
BronnenE.M.F. Koch, 'De kloosterpoort als sluitpost? Adellijke vrouwen langs Maas en Rijn tussen huwelijk en convent, 1200-1600', Leeuwarden, Mechelen 1994, p. 46-47 en bijlage 6 (‘Lijst van monialen van het Maria Magdalena klooster te Nijmegen, ca. (1248) 1344-1600’);
Jan Kuys en Hans Bots (red.), 'Nijmegen. Geschiedenis van de oudste stad van Nederland, deel 2: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd', Wormer 2005, p. 169-170;
Adriana Johanna Maris, 'De Reformatie der geestelijke en kerkelijke goederen in Gelderland, in het bijzonder in het Kwartier van Nijmegen', Den Haag 1939, p. 275-276, 283 en 305-306;
G.A. Meijer, 'Katholiek Nijmegen', Nijmegen 1904, p. 65-68;
H.D.J. van Schevichaven, 'Oud-Nijmegens kerken, kloosters, gasthuizen, stichtingen en openbare gebouwen', Nijmegen 1909, p. 313-323.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Velden met een zijn verplichte velden.

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie