1478 Gemeente Bemmel (1936) 1940 - 2000 (2006)


Hoofdcategorie 1 Openbaar bestuur
Subcategorie 1.1 Bestuursinstellingen
Archiefvormer Gemeente Bemmel (1818-2000) (1818-2000)
Plaats Bemmel
Periode (1936) 1940 - 2000 (2006)
Bereik en inhoud Het archief bevat de neerslag van het gemeentelijk handelen. Het bevat onder meer series notulen en besluiten van het gemeentebestuur, zaak- en onderwerpdossiers , registers, kaarten en tekeningen. Naast het vormen en uitvoeren van eigen beleid is een belangrijke taak van het gemeentebestuur het zogenaamd 'medebewind'; het uitvoeren van landelijke wetgeving op het gebied van onder meer bevolkingsregistratie, burgerlijke stand, openbare orde, onderwijs, armenzorg, welzijn, ruimtelijke ordening, milieu en gezondheidszorg.
Openbaarheid Deels openbaar
Omvang 254,875 m.
Toegang Inventaris van het archief van de Gemeente Bemmel, (1936) 1940-2000 (2006)
Auteur: AoB / RAN
Plaats: Nijmegen
Jaar: 2014