163 Collectie van C.Th. Kokke over de geschiedenis van Nijmegen en omgeving 1862 - 1958


OrdeningEen van de voorwaarden van de schenking was, dat er een inventaris van de collectie zou worden gemaakt, ter vervanging van het (voorlopige) overzicht dat door de heer Kokke zelf werd opgesteld en dat als bijlage werd toegevoegd aan zijn brief aan de heer Leupen van 4 april 1982. Een eerste versie van de inventaris, van de hand van ondergetekende, kwam begin 1986 gereed. De voltooiing van een meer definitieve versie heeft door diverse omstandigheden nog vier jaar op zich laten wachten.
De inventaris is anders opgezet dan het overzicht dat de heer Kokke zelf vervaardigde. Daar werden de stukken beschreven volgens een in de eerste plaats thematisch ordeningsprincipe. Hier is - met het oog op een veilig beheer van de collectie - gekozen voor een ordening die in de eerste plaats uitgaat van de materiële aard en staat van de stukken. Aldus is een hoofdindeling in vier categorieën tot stand gekomen: 1. Archiefdozen; 2. Cahiers; 3. Fichier; 4. Overig Materiaal (kaarten, plans en andere afbeeldingen)
BronnenJanssen, A.E.M.J., Kokke, Kees, in: Numaga jaarboek 2006, p. 87-88.