1292 Gemeente Gendt 1936 - 2000


Bereik en inhoud Het archief betreft de neerslag van het gemeentelijke handelen. Naast het vormen en uitvoeren van eigen beleid was een belangrijke taak van het gemeentebestuur het zogenaamde ‘medebewind’: het uitvoeren van landelijke wetgeving op het gebied van onder meer bevolkingsregistratie, burgerlijke stand, openbare orde, onderwijs, armenzorg, welzijn, ruimtelijke ordening, milieu en gezondheidszorg.
Archiefvormer Gemeente Gendt (1818-2000)
Plaats Gendt (1818-1892)
Periode 1936 - 2000
Openbaarheid Deels openbaar
Omvang 229,125 m.
Verantwoording D.J. Prins en C.H.M. Janssen (RAN), J. van der Heijden (AoB) (2017)
Toegang Inventaris van het archief van de gemeente Gendt