803 Politiek-cultureel centrum O42 1976 - 2000


Hoofdcategorie 17 Kunst en cultuur
Archiefvormer Politiek-cultureel centrum O42 (1976-2000)
Periode 1976 - 2000
Bereik en inhoud Beleidsstukken van bestuur en staf. Stukken die informeren over het programma: persberichten, programmaoverzichten, foto’s en krantenknipsels. Stukken betreffende gebruikersgroepen die in O42 actief zijn geweest.
Omvang 3,125 m.
Medium Papier
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording Rob Wolf (2019)
Geschiedenis van het archief Het archief was tot de overdracht aan het Gemeentearchief Nijmegen in maart 2000 opgeslagen in het pand Oranjesingel 42.
Verwerving Schenking 2018
Aanvullingen 2006, 2008, 2016
Selectie Vernietigd zijn dubbelen en stukken zonder historisch belang, evenals niet beschreven foto’s van slechte kwaliteit.
Ordening Tijdens de inventarisatie bleek het archief van O42 ook stukken van voor 1976 te bevatten, die betrekking hebben op het pand Oranjesingel 42, maar tot andere archieven behoren: het Nijmeegs Studenten Corps (NSC), de Stichting Eigen Gebouwen (STEG) en de Unie van Studenten in Nijmegen (USN). Deze stukken zijn overgedragen aan het Katholiek Documentatie Centrum van de Radboudstichting te Nijmegen. Enkele archiefstukken uit het archief van het Nijmeegs Politiek Kafee zijn toegevoegd aan het archief van O42.
De inventaris is onderverdeeld in de rubrieken 'Stukken van algemene aard' en 'Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen.' Laatstgenoemde rubriek is onderverdeeld in de subrubrieken ‘Organisatie’ en ‘Taak.’

Verwante archieven In het archief van het Nijmeegs Politiek Kafee vindt men ook stukken betreffende het Politiek-cultureel centrum O42.
Publicaties Uitterhoeve, W., 'Oranjesingel 42: Van aristocraten, corpsstudenten, soldaten, mensagangers, activisten en een reurig cultuurcentrum.' Nijmegen 2019
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 803 Politiek-cultureel centrum O42 1976 - 2000, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".