235 Comité tot Steun van Belgische en andere Vluchtelingen Nijmegen 1914 - 1915


Hoofdcategorie 5 Defensie en oorlog
Subcategorie 5.4 Oorlogshandelingen
Hoofdcategorie 14 Welzijn en maatschappelijke zorg
Subcategorie 14.1 Armenzorg en liefdadigheid
Bereik en inhoud De registers zijn afschriften van het ‘Register van vluchtelingen, voornamelijk Belgen, die verblijf houden in de Infanteriekazerne aan de Groesbeekseweg 165’ (Secretariearchief gemeente Nijmegen, 1810-1946, inv. nr. 33624) . Het comité heeft ze van de afdeling Bevolking van de gemeente Nijmegen ontvangen om zijn werk te kunnen doen. De registers zijn niet helemaal identiek aan het bevolkingsregister, omdat het comité zelf aantekeningen heeft toegevoegd over het geslacht, ziekte, overlijden en verhuizingen van de vluchtelingen.
Archiefvormer Comité tot Steun van Belgische en andere Vluchtelingen (1914-1919)
Plaats Nijmegen (1914-1919)
Periode 1914 - 1915
Openbaarheid Openbaar
Omvang 0,281 m.
Verantwoording Rob Wolf (2015)
Toegang Plaatsingslijst van het archief van het Comité tot Steun van Belgische en andere Vluchtelingen Nijmegen, 1914 - 1915