361 Koninklijke Zangvereniging Nijmeegs Mannenkoor 1960 - 2010


Hoofdcategorie 17 Kunst en cultuur
Archiefvormer Koninklijke Zangvereeniging Nijmeegs Mannenkoor (1960)
Periode 1960 - 2010
Bereik en inhoud Het archief bevat series vergaderstukken en ingekomen en uitgaande stukken, stukken betreffende de oprichting en ontwikkeling, bestuur, dirigenten, leden, donateurs, commissies, financiën, externe contacten, archief, bibliotheek, concerten en andere activiteiten, en het koorblad ‘Fortissimo’.
Omvang 7,01 m.
Medium Papieren en audiovisuele documenten
Openbaarheid Deels openbaar
Verantwoording Robert Spanings (2015)
Geschiedenis van het archief Het archief werd bij opeenvolgende secretarissen thuis bewaard.
Verwerving 1981 bruikleen; allesomvattende schenking met archief 359: Koninklijke Zangvereniging Nijmeegs Mannenkoor, 1865-1959 en archief 360: Mannenkoor De Verenigde Zangers Nijmegen, 1932-1960 in 2015.
Aanvullingen 1990-2014
Selectie Uit het archief is een aantal stukken vernietigd, onder andere vergaderstukken van de jaarvergaderingen en afleveringen van het maandblad 'Het Nederlands Zangersblad’ van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond, contributieboeken, kasboeken van inkomsten en uitgaven en dubbelen (omvang 1,5 meter). De geluids- en videobanden en een langspeelplaat zijn overgebracht naar de audiovisuele collecties van het Regionaal Archief Nijmegen.
Ordening In 1981 heeft het koor ongeveer één meter ongeordend archief in bruikleen gegeven aan het Regionaal Archief Nijmegen, waarvan een globale plaatsingslijst werd gemaakt. In 1984 startte F. Eliëns, archiefmedewerker, met de inventarisatie van het archief, die hij in 1987 voltooide met een inventaris. Tijdens de werkzaamheden bleek er sprake te zijn van drie archiefvormers: Koninklijke Zangvereniging Nijmeegs Mannenkoor, 1883-1959, het Mannenkoor De Vereenigde Zangers, 1932-1960 en de Koninklijk Zangvereniging Nijmeegs Mannenkoor, 1960-2000. Eliëns maakte in zijn inventaris rubrieken voor de verschillende archiefvormers.
In de periode 1990-2010 volgden nog een aantal aanvullingen op de archieven, die telkens in een nieuwe rubriek (jaar van aanwinst en volgnummer) van de inventaris werden beschreven, ongeacht de archiefvormer. In 2006 werd de collectie Sporbeck (oud-secretaris van de Koninklijke Zangvereniging Nijmeegs Mannenkoor) opgesplitst en werden de bestanddelen toegevoegd aan de betreffende archieven.
Omdat bij de aanvullingen in de periode 1990-2010 zoals gezegd geen onderscheid werd gemaakt tussen de verschillende archiefvormers, was het voor de onderzoeker niet altijd duidelijk bij welk archief een bepaald archiefstuk thuishoorde. In 2013 volgde nog een aanvulling grotendeel over de periode 2000-2013. In 2012 is besloten om op basis van de bestaande inventaris van Eliëns en de aanvullingen voor elke archiefvormer een geheel nieuwe inventaris te maken.
De inventaris van het archief van de Koninklijke Zangvereniging Nijmeegs Mannenkoor bestaat uit de hoofdrubrieken ‘Bestuur’, ‘Redactie van het koorblad ‘Fortissimo’ en ‘Documentatie’. Vanwege de nauwe relatie van de redactie van het koorblad met de vereniging is besloten om voor deze archiefvormer geen aparte plaatsingslijst te maken. De hoofdrubriek ‘Bestuur’ bestaat uit de subrubrieken ‘Stukken van algemene aard’ en ‘Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen’. Laatstgenoemde subrubriek bestaat uit de rubrieken ‘Organisatie’ en ‘Activiteiten’.
Publicaties M.J.M. Dongelmans, De muze tot geleide: de geschiedenis van de Koninklijke Zangvereniging Nijmeegs Mannenkoor: 1859-1984, Nijmegen 1984.
M.J.M. Dongelmans en H. Janssen, 'Cantemus in amicitia' : 150 jaar Koninklijke Zangvereeniging 'Nijmeegs Mannenkoor' 1859-2009, Nijmegen 2009.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 361 Koninklijke Zangvereniging Nijmeegs Mannenkoor 1960 - 2010, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".