770 Gemeente Horssen 1811 - 1983


Hoofdcategorie 1 Openbaar bestuur
Subcategorie 1.1 Bestuursinstellingen
Archiefvormer Gemeente Horssen (1810-1983)
Plaats Horssen
Periode 1811 - 1983
Bereik en inhoud Het archief van de gemeente Horssen is redelijk compleet. Toch is er een aantal opmerkelijke hiaten. Van de serie ingekomen stukken ontbreken de 'Franse' jaren 1811 - 1813. Van de bijbehorende reeks agenda's ontbreken de jaren van burgemeester P. Bouwens sr., op een los deel van 1825 na. De kopieboeken met minuten van uitgaande brieven zijn vanaf 1823 vrijwel alle bewaard gebleven. De wijze waarop de ingekomen stukken vanaf 1814 met een volgnummer zijn gekenmerkt, en de nauwkeurige wijze waarop de agenda van 1825 en de kopieboeken vanaf 1823 zijn bijgehouden, doet vermoeden dat de vroeg-negentiende-eeuwse hiaten in deze series zijn veroorzaakt door verlies.
Opvallend is ook het deel raadsnotulen uit de ambtsperiode van schout en secretaris Pieter Bouwens sr. In 1818 werd dit resolutieboek met een fraaie titelpagina aangelegd. Er staan twee vergaderingen genotuleerd: die van 9 januari 1818 met de eedsaflegging van de raadsleden en die van 12 maart daaropvolgend waarin hun jaarwedde werd vastgesteld. Verder is het register leeg gebleven. Heeft de Raad zo weinig vergaderd of heeft men nooit de moeite genomen om iets te noteren? (1)

Noot:
1) Inv. nr. 1; Os, Gemeentegeschiedenis, 79.
Aantekeningen In bewerking, informeer bij de studiezaalmedewerker naar de raadpleegbaarheid.
Openbaarheid Deels openbaar
Omvang 48,95 m.
Toegang Inventaris van het archief van de gemeente Horssen, 1811 - 1983
Auteur: Rob Camps, Peter van Os, Anton de Wildt
Plaats: Nijmegen

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie