1272 Knooppunt Arnhem Nijmegen (KAN) 1987 - 2005


Hoofdcategorie 1 Openbaar bestuur
Subcategorie 1.1 Bestuursinstellingen
Archiefvormer Knooppunt Arnhem Nijmegen (1987-2005)
Periode 1987 - 2005
Bereik en inhoud Het archief bevat zowel op bestuurlijk niveau als op uitvoerend niveau een aantal series. Op bestuurlijk niveau betreft het notulen van de vergaderingen van de KANraad, College van Bestuur, Management en commissies. Op uitvoerend niveau hebben de series betrekking op vergaderstukken van werkgroepen binnen de diverse taakgebieden.
Ook zijn er stukken aangetroffen van VCC Oost, Vervoer Coördinatie Centrum, het KAN heeft deze organisatie opgericht in samenwerking met Rijkswaterstaat Oost-Nederland en de provincies Gelderland en Overijssel. In eerste instantie werkte het VVC Oost-Nederland naast VCC KAN, Na 1998 zijn beide organisatie geïntegreerd tot een organisatie VCC Oost.
Aantekeningen Omdat in de beginperiode van het Knooppunt Arnhem Nijmegen ook archiefbescheiden bij de Provincie Gelderland werden aangeboden, en deze naderhand niet zijn opgenomen in het archief van het Knooppunt Arnhem Nijmegen, zijn enkele omslagen niet compleet.

Op grond van de in deze (deel)inventaris opgenomen stukken kan een beeld worden verkregen van de ontwikkeling en de organisatie van het KAN, welke bestuurlijke opdracht zij had en op welke wijze deze werd uitgevoerd.

Van de Stichting Telematica en de Stichting Euro Tradeport zijn bewust dossiers bewaard om de relatie aan te tonen van beide stichtingen met De Stadsregio.
Openbaarheid Openbaar
Omvang 31,75 m.
Toegang Inventaris van het archief van het Knooppunt Arnhem Nijmegen, 1987 - 2005
Auteur: Ingeborg van den Boorn
Plaats: Nijmegen
Jaar: 2012

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie