302 Voerliedengilde Nijmegen 1705 - 1783


Hoofdcategorie 13 Arbeidsverhoudingen en werkgelegenheid
Archiefvormer Voerliedengilde (1665-1818)
Periode 1705 - 1783
Omvang 0,0625 m.
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording 2006
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 302 Voerliedengilde Nijmegen 1705 - 1783, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".