507 Nijmeegsche Spoorwegmaatschappij 1860 - 1923


Hoofdcategorie 8 Verkeer en vervoer
Subcategorie 8.3 Spoor- en tramwegen
Archiefvormer Nijmeegsche Spoorwegmaatschappij (1863-1923)
Periode 1860 - 1923
Omvang 0 m.
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording M.G.H.A. de Graaff (1972) te Den Haag
Verwerving Het archief van de Maatschappij werd in 1960 overgenomen van de N.V. Nederlandse Spoorwegen te Utrecht.
Ordening Het archief werd in 1972 geïnventariseerd door M.G.H.A. de Graaff, archivist bij de Tweede Afdeling van het Algemeen Rijksarchief. Bij deze inventarisatie, uitgaande van een in volstrekte wanorde zijnd archief, werd uit praktische overwegingen geen strikt onderscheid gemaakt tussen het geringe aantal bescheiden afkomstig van het Nijmeegsch Spoorweg Comité en het archief van de Maatschappij zelf.
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen op microfiche aanwezig
Bestaan en bewaarplaats van originelen De originelen bevinden zich in het Utrechts Archief. Het archief is aan te vragen onder toegangsnummer 926: Nijmeegsche Spoorweg-maatschappij, 1860-1923.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 507 Nijmeegsche Spoorwegmaatschappij 1860 - 1923, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".