756 Gemeente Heumen (1668) 1807 - 1980


Hoofdcategorie 1 Openbaar bestuur
Subcategorie 1.1 Bestuursinstellingen
Bereik en inhoud De omvang van het secretariearchief na vernietiging en inventarisatie bedraagt 33 meter, dit is inclusief de registers van de Burgerlijke Stand en de bevolkingsregisters.
Meerdere archiefstukken, waarvan de looptijd in dit blok begint, zijn opgenomen in het volgende blok: 1491 gemeente Heumen 1980-1989.
Archiefvormer Gemeente Heumen (1810-1980) (1810-1980)
Plaats Heumen
Malden, Rijksweg 112 (1980)
Periode (1668) 1807 - 1980
Aantekeningen De materiële toestand van het archief is, met uitzondering van de inv. nrs. 152 - 156, 161 - 162 en 411, goed.

Naast het secretariearchief van de gemeente Heumen is ook het archief van het Algemeen of Burgerlijk Armbestuur van Heumen (archiefnummer 768) geïnventariseerd. Het archief van het Algemeen of Burgerlijk Armbestuur van Heumen bestrijkt de periode 1849 - 1913. De begin- en einddatum, 1849 en 1913 hangen samen met de datering van het oudste en het jongste in het archief aanwezige stuk: een brandverzekeringspolis voor een woning, resp. stukken betreffende de verkoop, huur, verhuur en verpachting van bouw- en weiland, nagras, woningen en hout. Het archief is duidelijk niet kompleet: stukken van na 1913 ontbreken.
Het archief bestaat uit een aantal losse stukken, waarin geen oorspronkelijke ordening te herkennen viel. Voor de ordening van deze archiefbescheiden is dezelfde methode gevolgd als bij het secretariearchief van de gemeente Heumen over de periode (1668) 1807 - 1933. Uit het archief is niets vernietigd. De omvang van het archief na inventarisatie bedraagt 0,36 meter. De materiële toestand van deze archiefbescheiden is goed. In het archief van het Algemeen of Burgerlijk Armbestuur van Heumen werden enkele stukken aangetroffen, die behoren tot de archieven van andere "instellingen van weldadigheid", die destijds in de gemeente Heumen aanwezig waren.
Openbaarheid Deels openbaar
Omvang 98,033 m.
Verantwoording Bert Schaart (1987) te Malden, Breed (2010, toegang 756 A)
Toegang Inventaris van het archief van de Gemeente Heumen, 1807 - 1933


Inventaris van het archief van de gemeente Heumen, 1934 - 1980