360 Mannenkoor De Verenigde Zangers 1932 - 1960


Hoofdcategorie 17 Kunst en cultuur
Archiefvormer Mannenkoor De Verenigde Zangers (1932-1960)
Periode 1932 - 1960
Bereik en inhoud Het archief bevat series vergaderstukken van het bestuur, leden- en jaarvergaderingen, ingekomen en uitgaande stukken, afleveringen van het koorblad ‘Cultureel maandblad De Vereenigde Zanger', kasboeken van inkomsten en uitgaven, financiële (jaar)verslagen, huishoudelijk reglement, naam- en adreslijsten van leden en begunstigers, kasstaten, stukken betreffende jubilea en muziekuitvoeringen.
Omvang 0,8125 m.
Medium 0,8125 meter; papier
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording Robert Spanings (2015)
Geschiedenis van het archief Het archief werd vermoedelijk bij opeenvolgende secretarissen thuis bewaard.
Verwerving Schenking 2015
Aanvullingen 1990-2014
Selectie Contributieboekjes, spaarbankboekje en clichés van het koor zijn vernietigd (omvang 12 cm).
Ordening In 1981 heeft de opvolger van het koor ongeveer één meter ongeordend archief in bruikleen gegeven aan het Regionaal Archief Nijmegen, waarvan een globale plaatsingslijst werd gemaakt. In 1984 startte F. Eliëns, archiefmedewerker, met de inventarisatie van het archief, die hij in 1987 voltooide met een inventaris. Tijdens de werkzaamheden bleek er sprake te zijn van drie archiefvormers: Koninklijke Zangvereniging Nijmeegs Mannenkoor, 1883-1959, het Mannenkoor De Verenigde Zangers, 1932-1960 en de Koninklijke Zangvereniging Nijmeegs Mannenkoor, 1960-2000. Eliëns maakte in zijn inventaris rubrieken voor de verschillende archiefvormers.
In de periode 1990-2010 volgden nog een aantal aanvullingen op de archieven, die telkens in een nieuwe rubriek (jaar van aanwinst en volgnummer) van de inventaris werden beschreven, ongeacht de archiefvormer. In 2006 werd de collectie Sporbeck (oud-secretaris van de Koninklijke Zangvereniging Nijmeegs Mannenkoor) opgesplitst en werden de bestanddelen toegevoegd aan de betreffende archieven.
Omdat bij de aanvullingen in de periode 1990-2010 zoals gezegd geen onderscheid werd gemaakt tussen de verschillende archiefvormers, was het voor de onderzoeker niet altijd duidelijk bij welk archief een bepaald archiefstuk thuishoorde. In 2012 is besloten om op basis van de bestaande inventaris van Eliëns en de aanvullingen voor elke archiefvormer een geheel nieuwe inventaris te maken.
De inventaris van het archief van het Mannenkoor De Verenigde Zangers bestaat uit de hoofdrubrieken ‘Archief’ en ‘Documentatie’. De hoofdrubriek ‘Archief’ is onderverdeeld in de rubrieken ‘Stukken van algemene aard’ en ‘Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen’. Laatstgenoemde subrubriek bestaat uit de rubrieken ‘Organisatie’ en ‘Activiteiten’.
Uit praktische overwegingen is besloten om de archiefstukken van voor en na de heroprichting in oktober 1936 te beschrijven in één inventaris.
Publicaties M.J.M. Dongelmans, De muze tot geleide: de geschiedenis van de Koninklijke Zangvereniging Nijmeegs Mannenkoor: 1859-1984, Nijmegen 1984.
M.J.M. Dongelmans en H. Janssen, 'Cantemus in amicitia' : 150 jaar Koninklijke Zangvereeniging 'Nijmeegs Mannenkoor' 1859-2009, Nijmegen 2009.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 360 Mannenkoor De Verenigde Zangers 1932 - 1960, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".