337 Automatic Screw Works Apparatenfabriek B.V. Nijmegen (ASW) 1897 - 1980


Hoofdcategorie 12 Economie en bedrijfsleven
Subcategorie 12.1 Ambacht, nijverheid en industrie
Archiefvormer Automatic Screw Works Apparatenfabriek B.V. Nijmegen ( ASW ) (1897-1980)
Periode 1897 - 1980
Omvang 10,25 m.
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording Jan Buylinckx (1983)
Geschiedenis van het archief In 1981 ontving het Gemeentearchief Nijmegen archivalia en documentatiemateriaal over het personeelsblad De Waakvlam van Automatic Screw Works (inv.nrs. 303-344). J. Ceulemans beschreef het materiaal in een magazijnlijst. In 1982 verkreeg het gemeentearchief vervolgens een aantal stukken uit het persoonlijk bezit van oud-direkteur J.M.C. Hordijk. Deze stukken werden, mede omdat toen, na vele vruchteloze naspeuringen, werd aangenomen dat de rest van het belangrijke ASW-archief verloren was gegaan, tamelijk uitvoerig beschreven in een magazijnlijst. Gelukkig bleek later dat de belangrijkste stukken van het ASW-archief niet verloren waren gegaan, maar na de opheffing van de Nijmeegse ASW-vestiging waren overgebracht naar Fasto BV te Buinen. Mede dankzij de zeer gewaardeerde bemiddeling van de heren J.M.C. Hordijk en A. Sauter, secretaris van de Industriële Kring te Nijmegen, werd dit gedeelte van het archief in 1983 overgedragen aan het Gemeentearchief Nijmegen. Omdat er hier sprake is van één archief van de ASW, met als gedeponeerde stukken onder andere de stukken over het personeelsblad, werd besloten om de nummering van het hoofdarchief te laten aansluiten op de nummering van de stukken uit het privé-bezit van de heer Hordijk. De stukken van het personeelsblad werden hernummerd en als gedeponeerde stukken toegevoegd.
De in 2003 geschonken bouw- en situatietekeningen behoorden blijkens hun signatuur tot een tekeningenarchief van ASW. In 2014 zijn zij beschreven en aan het archief toegevoegd (inv.nrs 345-349).
Verwerving Schenking 1981.
Aanvullingen 1982-1983 en 2003.
Ordening Omdat er hier sprake is van één archief van de ASW, met als gedeponeerde stukken onder andere de stukken over het personeelsblad, werd besloten om de nummering van het hoofdarchief te laten aansluiten op de nummering van de stukken uit het privé-bezit van de heer Hordijk. De stukken van het personeelsblad werden hernummerd en als gedeponeerde stukken toegevoegd.
De in 2003 verkregen bouw- en situatietekeningen zijn in 2014 als archiefstukken aansluitend in de plaatsingslijst bij het hoofdarchief opgenomen.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 337 Automatic Screw Works Apparatenfabriek B.V. Nijmegen (ASW) 1897 - 1980, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".