142 Collectie van P.B.M. Sliepenbeek over de geschiedenis van Nijmegen 1683 - 1974


Hoofdcategorie 11 Families en personen
Archiefvormer Sliepenbeek, P.B.M. (16/11/1921-24/3/1983)
Periode 1683 - 1974
Bereik en inhoud De collectie, bestaande uit stukken die P.B.M. Sliepenbeek uit hoofde van zijn functie heeft verzameld, betreft allerlei aspecten van de Nijmeegse historie.
Omvang 1,75 m.
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording Bureau Beheer (2000, 2008)
Geschiedenis van het archief De collectie P.B.M. Sliepenbeek was oorspronkelijk samengesteld uit privéstukken en uit stukken die P.B.M. Sliepenbeek uit hoofde van zijn functie heeft verzameld.
Selectie In 2008 zijn de privéstukken geretourneerd aan een erfgenaam van Sliepenbeek.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 142 Collectie van P.B.M. Sliepenbeek over de geschiedenis van Nijmegen 1683 - 1974, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".