690 G. Luijpen, H. van Beers en de familie Vincent te Wamel, onder meer betreffende het RK Armbestuur en de Vincentiusvereniging te Wamel 1810 - 1933


Hoofdcategorie 11 Families en personen
Hoofdcategorie 14 Welzijn en maatschappelijke zorg
Subcategorie 14.1 Armenzorg en liefdadigheid
Archiefvormer G. Luijpen, H. van Beers en de familie Vincent (1810-1933)
Periode 1810 - 1933
Bereik en inhoud Het betreft stukken betreffende uiteenlopende onderwerpen. De meeste zijn opgemaakt of ontvangen door Hendrik van Beers (1817-1899) als secretaris van het RK Armbestuur te Wamel, president van de Vincentiusvereniging te Wamel en gemeenteontvanger te Wamel.
Omvang 0,25 m.
Medium Papier
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording Rob Camps (2019)
Geschiedenis van het archief Blijkens het opschrift van de dozen waarin de stukken zijn aangetroffen ('Secretarie Gemeente Wamel') zijn zij voor de opheffing van de gemeente Wamel in 1984 overgedragen aan die gemeente. De gemeente West Maas en Waal, de rechtsopvolger van de gemeente Wamel, heeft de stukken in 2011 overgedragen aan het Regionaal Archief Nijmegen.
Verwerving 2011
Voorwaarden voor raadpleging Vanwege de slechte materiële staat kunnen de meeste stukken niet of alleen onder toezicht worden geraadpleegd.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 690 G. Luijpen, H. van Beers en de familie Vincent te Wamel, onder meer betreffende het RK Armbestuur en de Vincentiusvereniging te Wamel 1810 - 1933, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".