85 Gemeentepolitie Nijmegen (1911) 1943 - 1994


Hoofdcategorie 4 Openbare orde en veiligheid
Subcategorie 4.1 Openbare orde en politie
Bereik en inhoud Het archief beslaat de periode vanaf ca 1945 tot 1 april 1994, de datum waarop de Regiopolitie officieel van start ging.
Archiefvormer Gemeentepolitie Nijmegen (1811-1994)
Plaats Nijmegen, Grote Markt 27 (1865-1913)
Nijmegen, Valkhof 10 (1913-1944)
Nijmegen, Daalseweg 293 (1944-1944)
Nijmegen, Groenestraat 121-123 (1944-1944)
Nijmegen, Molenstraat 41 (1945-1968)
Nijmegen, Mariënburg 30 (1968-1993)
Nijmegen, Korte Burchtstraat 20 (1810-1865)
Periode (1911) 1943 - 1994
Aantekeningen Gemeente Nijmegen; diensten en bedrijven
Aanvullende informatie

Gegevens over (het functioneren van) de politie in de periode voor 1945 zijn mogelijk te vinden in het archief van het Stadsbestuur Nijmegen 1814 - 1945 'Oud Secretarie Archief Nijmegen'.

Aanvullingen op de gegevens in het geïnventariseerde archief kunnen gezocht worden in het archief van de Secretarie Nijmegen 1946 - 1984.

Achtergrondinformatie over de gemeentepolitie in het algemeen en de Nijmeegse politie in het bijzonder is te vinden in de volgende publicaties:

A.J.J. Meershoek, 'De gemeentepolitie in een veranderende samenleving', Amsterdam 2007; dl. 3 van 'De geschiedenis van de Nederlandse politie' Amsterdam 2007, 4 dln.
M.J. Dongelmans, ' Acht eeuwen politie in Nijmegen', Zutphen 1993
J.A. Schimel en J.H. Eilander, 'De Nijmeegse politie 1810 - 1968', Nijmegen 1968

Lijst van gebruikte afkortingen :

A.P.V..................... Algemene Plaatselijke Verordening
B&W...................... Burgemeester en Wethouders
B.I.A...................... Bureau Informatie en Aangifte
B.O.P.................... Bijzondere Opsporingskosten Politie
BAS....................... Bekeuringsafhandelingssysteem
BERAP.................. Bestuursrapportage
BGIN..................... Beveiliging Geautomatiseerde Informatieverwerking Nijmegen
BIBAS.................... Bekeuringsafhandelingssysteem
C.A.Z..................... Coördinatie Administratieve Zaken
C.O.U..................... Coördinatieoverleg Uitvoering
C.V.D...................... Centrale Vervoersdienst
D.O.Z..................... Districtsondersteunende zaken
DIRO-DARO.......... Dienst- en dagroosterplanningssysteem
DVAS..................... Vreemdelingenadministratiesysteem van het Ministerie van Justitie
FARAO................... Financieel administratiesysteem
GBO....................... Groot Beheersdienstoverleg
H.O.P..................... Heroverwegingsproces
HKS....................... Herkenningsdienstsysteem
I.D.......................... Inlichtingendienst
K.L.B...................... Korpsleidingsberaad
KBO....................... Klein Beheersdienstoverleg
KOBRA.................. Korpsbreed administratief systeem
MARAP.................. Managementsrapportage
MAS....................... Mutatie- en aangiftesysteem
ME......................... Mobiele Eenheid
N.P.V..................... Nijmeegse Politieverordening
NPA....................... Nederlandse Politieacademie
P.I.D...................... Politie inlichtingendienst
PBGO.................... Periodiek bedrijfsgeneeskundig onderzoek
PIRS...................... Personeelsinformatie en -registratiesysteem
PODACS................ Politiedatacommunicatiesysteem
PR.......................... Public relations
R.A.P..................... Regionaal Automatiseringsbureau Politie Gelderland-Zuid
R.O.A..................... Regeling Opvang Asielzoekers
RCID...................... Regionale Criminele Inlichtingendienst
REWAP................. Regionale Werkgroep Automatisering Politie
STIAP.................... Stuurgroep Informatisering & Automatisering Politie
TOBIAS.................. Totaal Bekeuringen Informatie en Afhandelingssyteem
VAS........................ Vreemdelingenadministratiesysteem van de Gemeentepolitie Utrecht
VGM....................... Voortgangscontrolemodule
Openbaarheid Deels openbaar
Omvang 172,75 m.
Verantwoording M. Sessing (1990), F. te Raa (2006)
Toegang Inventaris van het archief van de Gemeentepolitie Nijmegen, (1911) 1943 - 1994