921 Documentatie Kwartierlijke Akademie Nijmegen [ca. 1980]


Hoofdcategorie 16 Onderwijs en wetenschap
Subcategorie 16.4 Wetenschappelijk onderwijs en onderzoek
Archiefvormer Documentatie Kwartierlijke Akademie Nijmegen (1980)
Periode [ca. 1980]
Bereik en inhoud De collectie bestaat uit onderzoeksmateriaal (veel kaartsystemen) ten behoeve van de publicatie van een lijst van studenten van de academie.
Omvang 0,875 m.
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording 2006
Verwerving Schenking 2003
Publicaties De lijst is opgenomen in de bibliotheek van het Regionaal Archief Nijmegen onder het standplaatsnummer A 954:
Boom, J.A. van den, en Driessen, A., Voorlopige lijst van studenten van de Kwartierlijke Akademie te Nijmegen: 1655 - 1779
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 921 Documentatie Kwartierlijke Akademie Nijmegen [ca. 1980], inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".