422 Geërfden van het dorp Hatert en de Teerse Sluis 1906 - 1913


Hoofdcategorie 1 Openbaar bestuur
Subcategorie 1.1 Bestuursinstellingen
Hoofdcategorie 7 Waterstaat
Archiefvormer Geërfden van het dorp Hatert en de Teerse Sluis (1906-1913)
Periode 1906 - 1913
Bereik en inhoud Het betreft slechts één map met stukken over de geërfden van het dorp Hatert, die belang hadden in de ontwatering via de Teerse Sluis, de bemoeienis van de gemeente Nijmegen daarmee en over de oprichting van de buitenpolder de Teerse Sluispolder in 1913. Met dat jaartal eindigt ook de datering van deze map met stukken. Het gaat wellicht niet om een echt afzonderlijk archief. Nader onderzoek zal nodig zijn om te bekijken of de stukken misschien beter als retroacta bij het archief van de Teerse Sluispolder gevoegd (archief 1735) kunnen worden.
Omvang 0,0125 m.
Openbaarheid Openbaar
Verwerving De stukken zijn hoogstwaarschijnlijk (gezien de stempel van die gemeente op een aantal stukken) (deels?) afkomstig van de gemeente Nijmegen. Het jaar van verwerving door het RAN is niet bekend.
Selectie Er zijn geen stukken vernietigd.
Ordening Aangezien het om slechts één inventarisnummer gaat, is er geen nadere onderverdeling.
Voorwaarden voor raadpleging De stukken zijn openbaar.
Taal en schrift Nederlands.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 422 Geërfden van het dorp Hatert en de Teerse Sluis 1906 - 1913, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".