957 Stichting Gemeentelijke Sportterreinen te Beuningen 1952 - 1978


Hoofdcategorie 19 Vrijetijdsbesteding en verenigingsleven
Subcategorie 19.1 Sport en spel
Archiefvormer Stichting Gemeentelijke Sportterreinen te Beuningen (1952-1978)
Periode 1952 - 1978
Omvang 0,1875 m.
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording Peter van Os (2005)
Verwerving In de periode 1996-2002heeft de gemeente Beuningen de archieven van haar rechstvoorgangers uit de periode 1810-1980 ter inventarisatie overgeplaatst naar het Regionaal Archief Nijmegen. Het gaat om de archieven van de voormalige gemeenten Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen. Bij de inventarisatie van het archief van de gemeente Beuningen, 1786 - 1980 is als gedeponeerd archief aangetroffen het archief van de Stichting Gemeentelijke Sportterreinen te Beuningen, 1952-1978.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 957 Stichting Gemeentelijke Sportterreinen te Beuningen 1952 - 1978, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".