120 R.K. Stichting Huize St. Anna Nijmegen 1957 - 1972


Hoofdcategorie 14 Welzijn en maatschappelijke zorg
Subcategorie 14.3 Bejaardenzorg
Hoofdcategorie 18 Religie en levensbeschouwing
Subcategorie 18.1 Katholicisme
Archiefvormer R.K. Stichting Huize St. Anna Nijmegen (1956-1971)
Periode 1957 - 1972
Omvang 5 m.
Medium De omvang van het archief bedraagt 4,5 meter.
Aantekeningen De bij het archief van de R.K. Stichting Huize St. Anna te Nijmegen aangetroffen gedeponeerde archieven zijn als zelfstandige archiefeenheden geplaatst onder de volgende archiefnummers.

121: R.K. Parochiaal Armbestuur te Nijmegen, 1857-1966
152: Huize De Honinghoeve te Nijmegen, 1968-1973

Het archief is, tezamen met dat van het R.K. Parochiaal Armbestuur, geïnventariseerd in het kader van de opleiding tot middelbaar archief-ambtenaar aan de Rijksarchiefschool.
Openbaarheid Deels openbaar
Verantwoording R. Spanings (1988)
Geschiedenis van het archief Het archief van de Stichting Huize St. Anna is in de kluis van het gebouw aan de Groesbeekseweg bewaard gebleven, totdat het na de sluiting van het bejaardenhuis samen met het archief van het R.K. Parochiaal Armbestuur overgebracht werd naar een ander bejaardenhuis, Huize de Honinghoeve.
Verwerving In 1981 is het aan het Nijmeegs gemeentearchief geschonken, met nog enkele aanvullingen in latere jaren.
Selectie Bij de inventarisatie is een aantal stukken vernietigd, met name kas-, bank- en giroafschriften, fakturen, kwitanties, bestelbonnen, declaraties Sociale Dienst, kladkasboeken, offertes, magazijnkaarten en sollicitatiestukken van niet-benoemden
Ordening Het archief lijkt redelijk compleet bewaard en overgebracht. Alleen de notulen van de bestuursvergaderingen ontbreken voor een groot deel evenals stukken over de opheffing van de stichting. De belangrijkste delen van het archief vormen de serie ingekomen en minuten van uitgaande stukken, de stukken over het personeel, de series financiële bescheiden en de stukken over bejaardenverzorging. Bij de inventarisatie zijn deze groepen gehandhaafd en zijn de losse stukken er omheen geplaatst.
Een aantal stukken in het archief dateert van vóór 1 januari 1957, het beginjaar van de stichting; het betreft voornamelijk registers en de serie "verpleegdendossiers" ( inv.nrs.: 136 - 756) die al door het bestuur van Huize St. Anna aangelegd en gebruikt werden en overgenomen zijn door het bestuur van de Stichting. Zoals gezegd ontbreken stukken over de opheffing van de stichting; de jongste stukken handelen over de sluiting van het gebouw en de overplaatsing van de bejaarden.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 120 R.K. Stichting Huize St. Anna Nijmegen 1957 - 1972, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".