917 Familie Derks te Heumen 1750 - 1920


Hoofdcategorie 11 Families en personen
Archiefvormer Familie Derks (1750-1920)
Periode 1750 - 1920
Bereik en inhoud Collectie bestaat uit eigendomsbewijzen.
Omvang 0,03125 m.
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording 2006
Verwerving Bruikleen 2003
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 917 Familie Derks te Heumen 1750 - 1920, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".