595 H. Bergamin, lid en bestuurder van de Katholieke Volkspartij 1962 - 1975


Hoofdcategorie 2 Politiek
Subcategorie 2.1 Politieke partijen en politici
Hoofdcategorie 11 Families en personen
Archiefvormer Bergamin, H.
Periode 1962 - 1975
Bereik en inhoud De oorspronkelijke verzameling stukken "Collectie Bergamin" bleek bij nader inzien stukken te bevatten, die Bergamin als secretaris van de afdeling Nijmegen van de Katholieke Volkspartij (KVP) heeft ontvangen en/of opgemaakt, stukken die hij als Statenlid heeft ontvangen en stukken die hij als K.V.P.-lid heeft ontvangen.
Omvang 0,75 m.
Aantekeningen Zie ook het archief van het CDA, afdeling Nijmegen.
Openbaarheid Deels openbaar
Verantwoording Ties de Mol (1994)
Verwerving Het archief is in 1993 geschonken aan het Gemeentearchief Nijmegen.
Aanvullingen In 2001 volgde een aanvulling op het archief.
Ordening Het ligt in de bedoeling de collectie t.z.t. toe te voegen aan het archief van de K.V.P., afd. Nijmegen (CDA), voor zover dat reeds in het depot van het Gemeentearchief Nijmegen berust.
Deze afspraak is door de gemeentearchivaris W. Meeuwissen gemaakt met dhr. Bergamin.

AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 595 H. Bergamin, lid en bestuurder van de Katholieke Volkspartij 1962 - 1975, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".