137 Parochie Christus Koning Nijmegen 1929 - 1986


Hoofdcategorie 18 Religie en levensbeschouwing
Subcategorie 18.1 Katholicisme
Archiefvormer Parochie Christus Koning (1930)
Periode 1929 - 1986
Omvang 9,25 m.
Medium Papier
Openbaarheid Deels openbaar
Verantwoording Ties de Mol (1987)
Verwerving Op 4 oktober 1986 werd het archief in bewaring gegeven aan het gemeentearchief.
In 1995 werd nog een doos landelijke documentatie ontvangen van het Vakbondshistorisch Archief. Deze stukken zijn opgenomen onder inv.nr. 424-426
Selectie De secretaris van het kerkbestuur, de heer F. van Elk, heeft tijdens een bezoek aan het gemeentearchief toestemming gegeven voor de vernietiging van:
- stukken over de betaling van gezinsbijdragen, 1965 - 1977
- "doorschrijfkasboek", 1964 - 1971
- kas-, bank- en giroafschriften, 1964 - 1974
- fakturen, kwitanties, rekeningen, 1963 - 1974
- dubbelexemplaren van begrotingen en jaarrekeningen.
De voor vernietiging in aanmerking komende bescheiden van nà 1 januari 1977, moeten wettelijk tien jaren bewaard worden. Aangezien deze ook naar het gemeentearchief overgebracht zijn, zullen wij ze te zijner tijd moeten vernietigen.
Ordening Voorzover herkenbaar is er een scheiding aangebracht in de stukken van de pastoor en de stukken van het kerkbestuur, respectievelijk de nrs. 1 - 216 en 217 - 416.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 137 Parochie Christus Koning Nijmegen 1929 - 1986, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".