976 Architectenbureau Veugelers 1887 - 1989


VerwervingHet archief van M.E. Veugelers jr. is in 2007 vrijwel integraal overgebracht van het kantoor aan de Burggraafstraat naar het Regionaal Archief Nijmegen.
SelectieIn het archief van Veugelers sr. heeft geen selectie plaatsgevonden.
Uitgangspunt bij de beoordeling van dossiers en categorieën documenten in het archief van Veugelers jr. was, dat het archief na selectie van de vernietigbare stukken representatief moest zijn voor zijn werk als architect, binnenhuisarchitect en vormgever.
Op grond van dit uitgangspunt heb ik op twee niveaus geselecteerd.

1. vernietiging van projectdossiers
Op basis van de criteria die werden genoemd in de geraadpleegde artikelen in het Nederlands Archievenblad en beoordeling van het archief zelf heb ik circa honderd dossiers ter vernietiging geselecteerd.
De criteria waren:
- Het project niet doorgegaan.
- Het was een onbelangrijk project (b.v. verbouwing badkamer, aansluiting op riool, ontwerp tuinhek).
- Van de vele werkstukken die hij in het kader van de VDO-opleiding heeft gemaakt is een steekproef bewaard die de verschillende leerjaren omvat.
- De meer dan honderd projecten die hij in opdracht van de Kijkshop en andere winkelketens van het Vendexconcern heeft gedaan, hadden een vergelijkbaar stramien. Ik heb een ruime steekproef bewaard die representatief is voor zijn werk in deze sector.

2. vernietiging binnen projectdossiers
Op basis van de criteria die werden genoemd in de geraadpleegde artikelen in het Nederlands Archievenblad en beoordeling van het archief zelf heb ik de volgende categorieën documenten voor vernietiging geselecteerd.
- Dubbelen;
- Concepten;
- Stukken betreffende het projectmanagement, zoals stukken van leveranciers, aannemers, onderaannemers, installateurs, financiële afrekeningen, weekstaten, betalingsproblemen.

Bij de inventarisatie voor vernietiging geselecteerd: meter
OrdeningVooraf heb ik in het Nederlands Archievenblad enkele artikelen van de hand van archivarissen van het Nederlands Architectuur Instituut (Nai) die betrekking hadden op ordening van en selectie binnen archieven van architecten (1).

Hoewel enkele stukken een cijfer- of lettercode dragen, is het archief van M.E. Veugelers sr. te fragmentarisch overgeleverd om een oude orde te kunnen herkennen. Zijn broer schrijft dat de 'bouwen' op de tekenkamer allemaal genummerd werden (2).
M.E. Veugelers jr. heeft, enkele uitzonderingen daargelaten, alle projectdossiers een code gegeven. Hiervoor heeft hij twee methodes gebruikt. Tot 1975 was dat een lettercode. Elk project werd aangeduid met drie hoofdletters die voor zover valt na te gaan naar de naam van de opdrachtgever en/of diens woonplaats of straat (als hij in Nijmegen woonde) verwezen. In 1975 stapte hij over op een numeriek systeem, dat in principe doorlopend en chronologisch was, maar ook uitzonderingen op deze regels bevat. In de staat waarin het archief is overgedragen, was echter geen sprake van een berging volgens een van beide codes.
Omdat een oude orde die als richtsnoer voor de inventarisatie kon dienen, ontbrak, heb ik de vrijheid genomen de archieven van vader en zoon vanuit dezelfde gedachte in te delen.
De hoofdindeling is:
- Opleiding
- Projecten
- Documentatie

In het archief van Veugelers sr. heb ik het onderdeel projecten nader geografisch ingedeeld:
- Nijmegen, rangschikking alfabetisch op straatnaam
- Buiten Nijmegen, alfabetisch op plaatsnaam

Het veel omvangrijker archief van Veugelers jr. vroeg om een minder simpele indeling, waarbij ik het geografisch criterium doorbrak, doordat ik het Vendexconcern als eenheid benaderde. Dit geeft de volgende indeling
- Nijmegen, rangschikking alfabetisch op straatnaam.
- Buiten Nijmegen
o Regio, alfabetisch op plaatsnaam, secundair op straatnaam.
o Rest van Nederland.
- Vendexconcern, alfabetisch op naam bedrijfsonderdeel, secundair op plaatsnaam.
- Overige opdrachtgevers, alfabetisch op plaatsnaam, secundair op straatnaam.1). Hoving, F.J., Tout à l'égout. Selectie en vernietiging uit de archieven van het Nederlands Architectuurinstituut. In: Nederlands Archievenblad 98(1994), p. 76-82; Kok, M., Verzamelde zaken nemen geen keer? Acquisitie en archiefselectie Nederlands Architectuurinstituut.Archievenblad 103, september 1999, p. 16-20; Kok, M., Leuk & lastig. Bewerking van architectenarchieven. Archievenblad 104, mei 2000, p. 24-29.
2). Brief Hans Veugelers, november 2007