126 Studiefonds Beurs Burghardt van den Bergh 1733 - 2001


Hoofdcategorie 16 Onderwijs en wetenschap
Subcategorie 16.4 Wetenschappelijk onderwijs en onderzoek
Archiefvormer Studiefonds Beurs Burghardt van den Bergh (1560)
Plaats Nijmegen
Periode 1733 - 2001
Aantekeningen Daar de stichting nog bestaat is slechts een gedeelte van het archief overgebracht, het resterende deel berust nog bij de ontvanger. Derhalve was het noodzakelijk om de inventaris zo te maken, dat het altijd mogelijk zou blijven om stukken in te voegen. Om deze reden is er een decimale nummering aangebracht. In het gedeelte, dat overgebracht is, bevonden zich drie series, de rekeningen, de bijlagen bij de rekeningen en de aktes van verpachting. Genoemde series zijn geheel gehandhaafd, zoals ze werden aangetroffen.
Naast deze series werd er een aantal stukken aangetroffen, die samen de rubriek eigendommen vormde. Binnen deze rubriek is de orde, die aanwezig was, gehandhaafd, met dien verstande, dat de serie aktes van verpachting erbij ingevoegd is. Tenslotte werd er een aantal pakken aangetroffen, welke stukken bevatte, die de ontvanger niet of niet dikwijls nodig had. Naar blijkt uit de rubriek eigendommen en uit een van de genoemde pakken was het archief geordend volgens een rubriekenstelsel. Indien er echter een ontvanger door een andere werd opgevolgd werden de stukken, die bijna nooit geraadpleegd werden, op jaar bij elkaar gelegd, met uitzondering van het bovengenoemde pak, waar de ordening in gehandhaafd werd. Over zo'n pak werd een lijst gemaakt van stukken, die zich in het pak bevonden (zie de nummers: 211.1 - 211.4). De nieuwkomende ontvanger moest deze lijst ondertekenen voor ontvangst, dus de lijst had niet de bedoeling om aan te geven waar een bepaald stuk zich bevond, maar uitsluitend om aan te geven hoeveel stukken er waren. Daar het handhaven van deze pakken de toegankelijkheid zou schaden, zijn de stukken teruggebracht tot de rubrieken die de administratie zelf ook aanhield.
Openbaarheid Openbaar
Omvang 2,8125 m.
Toegang Inventaris van het Archief van het Studiefonds Beurs Burghardt van den Bergh te Nijmegen, 1733 - 2001
Auteur: J.G.L.P. Rehm (1974), Robert Spanings (2016)
Plaats: Nijmegen