199 Maas- en Waalkanaalvereniging Nijmegen 1910 - 1928


Hoofdcategorie 8 Verkeer en vervoer
Subcategorie 8.2 Waterwegen
Archiefvormer Maas- en Waalkanaalvereniging (1908-1938)
Periode 1910 - 1928
Omvang 0,125 m.
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording C.Th. Kokke (1982) te Velp
Verwerving De stukken in deze collectie zijn afkomstig uit de collectie stukken van C.A.P. Ivens, die in het bezit waren van C.Th. Kokke.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 199 Maas- en Waalkanaalvereniging Nijmegen 1910 - 1928, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".