909 Gemeente Niftrik 1811 - 1817


Hoofdcategorie 1 Openbaar bestuur
Subcategorie 1.1 Bestuursinstellingen
Archiefvormer Gemeente Niftrik (1810-1817)
Periode 1811 - 1817
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording G. Boomsma, J. Boon, A. de Wildt (2002)
Verwerving In het jaar 2000 heeft de gemeente Wijchen besloten om haar oude archieven blijvend in Nijmegen te laten berusten. Hiertoe heeft zij Het Archief te Nijmegen - sinds 2004 Regionaal Archief Nijmegen - formeel als haar archiefbewaarplaats aangewezen.
Ordening Gezien de geringe omvang is afgezien van een onderverdeling in rubrieken.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 909 Gemeente Niftrik 1811 - 1817, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".