897 Noordbrabantse Christelijke Boerenbond, afdeling Leuth - Kekerdom 1946 - 1994


Hoofdcategorie 12 Economie en bedrijfsleven
Subcategorie 12.2 Agrarische sector
Archiefvormer Noordbrabantse Christelijke Boerenbond, afdeling Leuth - Kekerdom (1918-1994)
Periode 1946 - 1994
Omvang 0,375 m.
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording Bureau Beheer (2003)
Verwerving Schenking 2003
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 897 Noordbrabantse Christelijke Boerenbond, afdeling Leuth - Kekerdom 1946 - 1994, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".