291 R.K. Parochie Petrus Canisius Nijmegen 1845 - 1900


Hoofdcategorie 18 Religie en levensbeschouwing
Subcategorie 18.1 Katholicisme
Archiefvormer R.K. Parochie Petrus Canisius Nijmegen (1820-2004)
Periode 1845 - 1900
Omvang 0,5 m.
Aantekeningen Dit archief berust meer dan drie jaar in het Regionaal Archief Nijmegen (RAN). De gemeente Nijmegen heeft destijds het beheer over deze stukken aanvaard, maar in haar administratie is hiervan geen formele overeenkomst van bruikleen of schenking aanwezig. Het RAN beschouwt dit archief als een schenking, waarover zij het beheer kan uitoefenen. Indien derden menen rechten te kunnen uitoefenen op dit archief, dan kunnen zij contact opnemen met de studiezaalmedewerkers.
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording 2006
Fysieke kenmerken en technische vereisten Alleen in fotokopie aanwezig
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 291 R.K. Parochie Petrus Canisius Nijmegen 1845 - 1900, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".