365 Stichting ter Verbetering der Volkshuisvesting 'Opgang' Nijmegen 1931 - 1978


Hoofdcategorie 6 Ruimtelijke ontwikkeling
Subcategorie 6.3 Volkshuisvesting
Archiefvormer Stichting ter Verbetering der Volkshuisvesting "Opgang" (1931-1978)
Periode 1931 - 1978
Omvang 0,625 m.
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording Ties de Mol (1993)
Verwerving Het archief is in 1991 geschonken aan het Gemeentearchief. Er is geen correspondentie of overeenkomst aanwezig;
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 365 Stichting ter Verbetering der Volkshuisvesting 'Opgang' Nijmegen 1931 - 1978, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".