1200 Stichting Kinderkresj Nijmegen (1970) 1971 - 1982


Hoofdcategorie 14 Welzijn en maatschappelijke zorg
Subcategorie 14.2 Jeugdzorg
Archiefvormer Stichting Kinderkresj Nijmegen (1971-1982)
Periode (1970) 1971 - 1982
Bereik en inhoud Het archief bevat onder andere verslagen van ochtenden op de crèche en crèchevergaderingen, afleveringen van het schoolblad 'De Branding.'
Omvang 0,375 m.
Medium Papier
Openbaarheid Deels openbaar
Verantwoording Leon Gruppelaar (2012), Robert Spanings (2020)
Geschiedenis van het archief Het archief berustte bij E.F. Weenink, laatste voorzitter van de Stichting Kinderkresj Nijmegen.
Verwerving Schenking 2011
Aanvullingen 2018
Selectie Een aantal stukken is vernietigd.
Ordening Plaatsingslijst
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 1200 Stichting Kinderkresj Nijmegen (1970) 1971 - 1982, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".