397 Dorpspolder Dreumel 1761 - 1958


2.4.09 Werken in de polder door derden


Bestanddelen
Stukken betreffende het instellen van een tramwegcommissie ten behoeve van de lijn Wamel-'s Hertogenbosch en het aanbod van de N.V. Stoomtram Maas en Waal de ontworpen lijn over te nemen onder garantie van gemeente Dreumel en de polder, 1906 - 1907, 1 omslag
Stuk van de gemeente Dreumel betreffende het verlengen van het buitennet van de electriciteitsvoorziening tot de stoomgemalen, 1921, 1 stuk
Stuk betreffende het verzoek van de gemeente Dreumel over te gaan tot het bouwen van een schutskooi, 1930, 1 stuk
Verzoek van de Ned. Landstand provincie Gelderland maatregelen te nemen tegen de schade door wild in de dorpspolder aan de gewassen veroorzaakt, 1943, 1 stuk
Stukken betreffende het onderhoud van gemeente-eigendommen door de dorpspolder, 1945, 1948, 1 omslag
Stukken betreffende kabellegging door de P.T.T., 1948, 1 omslag
Stukken betreffende het leggen van een hoofdleiding door de N.V. Waterleidingmij. Gelderland, 1954, 1 omslag