3 Stadsgerichten Nijmegen 1410 - 1811


2.4.3.6 Protocol van acten.


Bestanddelen
"Protocol van volmachten (die ter Secretarie der Stad Nijmegen niet zijn geëxpedieerd) alsmede van testamenten, magescheiden, huwelijksvoorwaarden, enz. en andere actens, waarvan registratuur is worden verzocht", 1762 - 1810, 14 deel
Acten van volmacht, gepasseerd buiten Nijmegen, aan Schepenen getoond of door Secretarissen geregistreerd., 1663 - 1793, 10 omslag; 7 stuk