864 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), afdeling Nijmegen 1971 - 2014


1 Archief


Bestanddelen
Ingekomen post, 1981 - 1988, 28 omslag
Diverse stukken betreffende het ledenblad, 1995 - 1998, 3 omslag
Diverse correspondentie, 1997 - 1998, 6 omslag
Verkiezingen gemeenteraad, 1998, 6 omslag; 1 stuk
Stukken betreffende thema-avond "vrij en verantwoordelijk", 1996 - 1997, 1 omslag
Diverse correspondentie, 1996 - 1997, 1 omslag
Stembriefjes e.d. van vaststelling kandidatenlijst, 1989 nov 23, 1 omslag
Verkiezingsprogramma, 1990 - 1994, 1 omslag
Verhuis-, aanmeldings-, afmeldings- en wijzigingsformulieren, z.j, 1 omslag
Diversen, 1987 - 1989, 1 omslag
Kandidaatstellingen gemeenteraad + reglement, 1986, 1 omslag
Diverse stukken m.b.t. nr.51, 1987 - 1989, 1 omslag
Diverse folders, 1983 - 1985, 1 omslag
Correspondentie, 1995 - 1997, 13 omslag
Correspondentie, 1999 - 2000, 12 omslag
Correspondentie, 1997 - 2000, 6 omslag
Correspondentie, 1993 - 1994, 4 omslag
Correspondentie, 1995, 5 omslag
Correspondentie, 1995 - 1996, 1 omslag
Correspondentie, 1999, 8 omslag