80 Commissie tot Documentatie van de Bevrijding van Nijmegen 1945 - 1953


2.3 Officiële rapporten.


Bestanddelen
Afschriften van vertalingen van geallieerde rapporten getiteld : a. Kort overzicht van de luchtlandingsoperaties van 17 - 24 september 1944, uitgevoerd door de (82nd. Airborne Division) parachutisteneenheden 504 (rood), 505 (blauw) en 508 (groen). b. Welke waren de versterkingen die de Duitsers hadden aangebracht op 17 September 1944 ? c. Krijgsverrichtingen van de luchtlandingstroepen op 22 en 23 september 1944 rond Nijmegen., 1944, 1 omslag
"Intelligence Summaries" der Guards Armoured Division lopende over het tijdvak 6 September 1944 - 18 October 1944., 1944, 1 omslag
Afschrift van een fragment, uit een rapport van het 30e Corps van het Britse leger, getiteld : "Background to Hitler", betreffende uitlatingen van een krijgsgevangene, die tot Hitler's lijfwacht behoorde., z.j., 1 stuk
Afschriften der "30e Corps Intelligence Summaries", lopende over het tijdvak 6 September 1944 - 17 October 1944., 1944, 1 omslag
Rapport van Major-General James Gavin betreffende het verloop de "Operation Market" over de periode 17 September - 16 October 1944 (33.A), en de hierop betrekking hebbende "G.2-Reports" over de periode 17 september - 8 November 1944 (33.B-1 + 33.B-2)., 1944, 3 omslag
P.A.D. Progress Report no. 1, met vertaling waarbij notities van A. Uijen en J. Bitters., 1944 - 1953, 1 omslag
Uittreksel uit het rapport, opgemaakt door het Ministerie van Oorlog : Gegevens verkregen tijdens de bespreking op 26 Februari 1947 in het Bewarings- en Verblijfskamp Avegoor te Ellecom en het Interneringskamp te Wezep met : Gen. Oberst Student, Gen. Lt. von Dühlisch. Oberst Fullriede, voornamelijk betreffende de bewaking der bruggen te Nijmegen, (1947), 1 stuk
Rapport van G.C. Klopper, technisch ambtenaar van Gemeentewerken belast met de technische dienst bij de L.B.D., betreffende de werkzaamheden van de ploegen I-II- en IV van de vaste kern der Luchtbeschermingsdienst te Nijmegen, dienst doende op de piketpost aan de Hugo de Grootstraat op 17 en 18 September 1944., 1946, 1 omslag
Rapport van C.L. van Mameren, adjunct-hoofdbrandmeester, betreffende het werk van de brandweer in de periode 17 September 1944 - April 1945., 1945, 1 omslag
Rapporten van Inspecteur W.T. Roording, hoofdagent H.E. Deflen, hoofdagent J. Bos, betreffende het gebeurde op het hoofdbureau van politie op 17 en 18 September 1944., z.j., 1 omslag