397 Dorpspolder Dreumel 1761 - 1958


2.1 Algemeen


Bestanddelen
Stukken betreffende de vaststelling van het reglement van de molenpolder van Wamel, Dreumel en Alphen, 1848 - 1849, 1 omslag
Overeenkomst van scheiding tussen de polders Alphen en Dreumel naar aanleiding van de opheffing van de Molenpolder van Wamel, Dreumel en Alphen, 1879, 1 stuk
Notulen van de vergaderingen van de geërfdendag / polderraad, 1860 - 1957, 5 deel
Presentielijsten van de vergaderingen van de polderraad, 1934 - 1958, 2 deel
Ingekomen stukken, 1878 - 1959, 1 omslag
Brievenboeken, 1838 - 1944, 6 deel
Minuten van uitgaande stukken, 1944 - 1959, 1 omslag
Repertoires van akten, 1838 - 1867, 3 deel
Stukken betreffende de ordening van het archief, 1949 - 1950, 1 omslag
Overzicht van de archiefordening, z.j., 2 omslag