397 Dorpspolder Dreumel 1761 - 1958


2.3.1 Rekeningen


Bestanddelen
Rekeningen, 1838 - 1957, 96 deel; 13 omslag
Bijlagen van de rekeningen, 1838 - 1958; met hiaten, 89 deel
Begrotingen, 1840 - 1958, 110 deel
Registers van ontvangst, 1945 - 1958, 12 deel
Registers van uitgaven, 1945 - 1958, 12 deel
Registers van afgegeven bevelschriften van betaling, 1945 - 1958, 12 deel
Journaal van de Dreumelse waarden, 1856 - 1867, 4 deel
Processen-verbaal van opname van kas en boeken, 1939 - 1958, 1 omslag