757 Gemeente Overasselt 1699 - 1980


3.2.2.06.2.2 Bouw- en woningtoezicht


Bestanddelen
Stukken betreffende de gemeenschappelijke regeling met de Technische Kringdienst Maas en Waal en Rijk van Nijmegen, 1959 - 1979; met hiaten, 1 pak
Stukken betreffende de deelname van de gemeente Overasselt in het aandelenkapitaal van de N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, 1952 - 1972; met hiaten, 1 omslag
Stukken betreffende de bouwverordening, met wijzigingen, 1962 - 1978; met hiaten, 3 omslag; 1 pak
Stukken betreffende de beheersverordening van de gemeenschappelijke regeling met de Technische Kringdienst Maas en Waal en Rijk van Nijmegen, 1965, 1 omslag
Stukken betreffende de algemene voorwaarden en de aansprakelijkheid van de Technische Kringdienst Maas en Waal en Rijk van Nijmegen, 1965 - 1966, 1972, 2 omslag
Stukken betreffende de nieuwe gemeenschappelijke regeling met de Technische Kringdienst Maas en Waal en Rijk van Nijmegen, 1965 - 1978; met hiaten, 3 omslag
Stukken betreffende het personeel van Bouw- en Woningtoezicht van de Technische Kringdienst Maas en Waal en Rijk van Nijmegen, 1947-1965,
Stukken betreffende de instructie voor de ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht, 1966 - 1967, 1 omslag
Stukken betreffende de instelling en de samenstelling van het Welstandcollege, 1966 - 1978; met hiaten, 5 omslag
Stukken betreffende aanschrijven, 1972 - 1975, 3 omslag
Stukken betreffende de procedure van behandeling van aanvragen om bouwvergunning, 1974, 1 omslag
Stukken betreffende verleende toestemmingen ten behoeve van het bouwen van diverse bouwwerken waarvoor geen bouwvergunning is vereist, a tot en met z, 1967 - 1980; met hiaten, 3 omslag
Stukken betreffende verleende bouwvergunningen, 1907 - 1980 (1981), 2147 omslag; 1 deel
Stukken betreffende de opheffing van de gemeenschappelijke regeling met de Technische Kringdienst Maas en Waal en Rijk van Nijmegen, 1977 - 1982, (1998), 3 omslag
Stukken betreffende het slopen van panden te Nederasselt, 1979 - 1980, 1 omslag