788 Technische Kring Dienst (TKD) met betrekking tot de Gemeente Ewijk 1945 - 1979


1.2 Samenwerking met andere lichamen


Bestanddelen
Agenda's, notulen en verslagen van vergaderingen van en met het gemeentebestuur en commissies daaruit, 1965 - 1979, 4 omslag
Dossier inzake de verdeling van werkzaamheden tussen de kringdienst en de dienst gemeentewerken; met kaarten, 1970, 1 omslag