747 Gemeente Ubbergen 1811 - 1985


3.1.3.6.2 Grondbedrijf


Bestanddelen
Stukken betreffende de instelling van het grondbedrijf, 1967, 1 omslag
Stukken betreffende de inbreng van eigendommen in het grondbedrijf, met tekeningen, 1968 - 1972, 1 omslag
Stukken betreffende de uitname van gronden uit het grondbedrijf ten behoeve van de algemene dienst, 1971 - 1984, 1 omslag
Begrotingen van het Grondbedrijf, 1968 - 1985, 2 omslag
Begrotingswijzigingen van het Grondbedrijf, 1969 - 1985, 2 omslag
Jaarrekeningen van het Grondbedrijf, 1969 - 1985, 2 omslag
Stukken betreffende de toerekening van kosten van het Grondbedrijf, 1969 - 1971, 1 omslag
--
Stukken betreffende de renteberekeningen van het Grondbedrijf, 1983 - 1986,